ANDRZEJ STRUMIŁŁO (1927 - 2020)

Wybitny oraz wszechstronny artysta wizualny i poeta. Pracował w dziedzinie malarstwa, rysunku, fotografii, rzeźby, ilustracji, grafki książkowej, plakatu, wystawiennictwa, scenografii.

Urodził się w Wilnie. Studiował pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Ukończył wydział malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1950). Odbył liczne podróże do krajów azjatyckich. W latach 1982–1984 prowadził Pracownię Graficzną przy Sekretariacie ONZ w Nowym Jorku. Wykładał malarstwo i historię sztuki na kilku uczelniach. Swoją twórczość prezentował w wielu miejscach na świecie. Opublikował kilka autorskich książek. Działał na rzecz ochrony przyrody i dóbr kultury.

Otrzymał wiele nagród, odznaczeń i orderów, m.in.: Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal Gloria Artis oraz tytuły: Honorowego Obywatela Miasta Suwałki oraz Ambasadora Kultury Podlasia.

Od roku 1984 mieszkał i pracował w Maćkowej Rudzie na Suwalszczyźnie.


PL