Ostatnia autorska książka Andrzeja Strumiłły

Do końcowych dni życia autor pracował nad kształtem tej publikacji – wybierał i poprawiał teksty, komponował układ graficzny. Uważał ją za ważną i integralną część swojej twórczości, za spoiwo łączące teksty publicystyczne i eseistyczne oraz świadectwo zaangażowania w życie społeczne.

Większość tekstów zawartych w tomie została opatrzona adresami bibliograficznymi, odsyłającymi do publikacji, w których ukazały się pierwotnie. Adresy zostały podane zgodnie z opracowanymi przez Bibliotekę Narodową Przepisami katalogowania książek, a nie z normą bibliografii załącznikowej. Przy niektórych tekstach nie podano jednak źródeł. Część z nich ukazywała się bowiem wielokrotnie w różnych miejscach i różnych wersjach, część to zapiski rozproszone, nigdy nieopublikowane.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego pochodzących Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

PL