PLAKAT ‒ to szybka, agresywna informacja wizualna w otwartej przestrzeni miasta, ważny składnik jego ikonosfery.

PLAKAT ‒ to syntetyczny obraz rzeczy lub wybrany element mó- wiący o istocie całości.

PLAKAT ‒ cel swój osiąga poprzez dobór odpowiednich środków wyrazu ‒ poetyką formy, zestawem barw, krojem litery, skalą, rodza- jem papieru i druku.

PLAKAT ‒ żyje krótko i walczyć musi z plakatami dnia wczorajsze- go, dzisiejszego i jutrzejszego. Musi się liczyć z powszechnym bo- gactwem form i tempem życia współczesnego społeczeństwa.

PLAKAT- coraz częściej przekracza wymiar tradycyjnego druku, stając się muralem lub billboardem, a nawet instalacją trójwymiaro- wą.

PLAKAT ‒ mój dotyczy głównie zjawisk kulturalnych, a przede wszystkim wystaw i pokazów własnych. Szczęśliwie był on wolny od dyktatu pieniądza i rynku, który determinuje działania i ogranicza wolność artysty. 

PL