Dziennik A4

A4 to kartka, która stanowi notację łączącą rysunek z fotografią wydartą z potoku informacji codziennej. Godzę się w owej notatce na przypadek, fragment, zderzenie materii i znaczeń. Wiele z nich nadaje się do powiększenia i wykonania w materiale. Dlatego też można kartki A4 nazwać swoistą prekoncepcją. Nie mam jednak gwarancji, że kiedykolwiek to zrealizuję, tak jak człowiek piszący dzienniki nie ma nadziei na powtórzenie dni minionych. Coraz częściej czuję niemożność zrealizowania wszystkich pomysłów na rysunek, obraz, rzeźbę. Coraz bardziej widzę wątpliwy sens ich realizowania w dużej skali i trwałym materiale. Wyobrażam sobie te stosy obrazów, z którymi żyć by musiał autor lub które zapełniałyby magazyny galerii i muzeów. Wystarczy dopisek na kartce A4: nama- lować w formacie 2 m x 4 m. Zbiór tych notatek liczy już dziś około 1000 stron. Cierpliwy i życzliwy odbiorca znajdzie w nich wiele informacji o mojej wyobraźni, tęsknotach, zamierzeniach i niemoż- nościach, mówiących o mnie więcej niż duże zrealizowanie płótna.

Andrzej Strumiłło, A4, Katalog, Wigry, 2010 

PL