Cykl „Katalog” - 1975

Ten cykl rysunków w pomyśle egzystował od roku 1957, kiedy powstała stronica „Grzyboidalne”. Zrealizowany został jesienią roku 1975. Muzeum Sztuki w Łodzi zorganizowało wystawę pierwszą. Cykl jest próbą uporządkowania i usystematyzowania przedmiotów istniejących i zmyślonych, a także pojęć w wariantach od 25 do 625 na jednej stronicy, co mogłoby stanowić próbkę „wszechkatalogu”. Jest to na tyle poważne, co i ironizujące. Można przyjąć to za fragment świata naszej wyobraźni nie znającej granic i świadectwo naszej wolności. Ludzie sympatyzujący z Kantem mogą to brać za zbiór noumenonów. Tak czy inaczej jestem za to odpowiedzialny. Dobór tematu jest w pewnym sensie przypadkiem. Spośród wielu wymyślonych i nieskończonej mnogości możliwych, zrealizowane zostały tylko niektóre. Największa grupa to opisywanie świata naturalnego, coś na kształt „Naturgeschichte”, począwszy od protuberancji słonecznych, a kończąc na obciętym paznokciu. Grupa druga zawiera rozważania proste na temat ruchu i zmian

w czasie, np.: rozwijanie nici, rozginanie spinacza, zjadanie jabłka, przekraczanie pola. Jedno jest pewne, że cykl ten jest całkowicie, bezinteresowny”. Któż bowiem zechce płacić dziś za projekty monet dla mennicy Imperium Rzymskiego.

Katalog, Zachęta, Warszawa, 1976 r.

Rysunek