Symbole lamajskie

Andrzej Strumiłło, który wielokrotnie bawił w Mongolii, który dobrze zna wiele innych krajów Azji, którego pasjonują ludzie tego kontynentu, jego historia, sztuka i kultura, znakomicie uchwycił klimat i charakter lamajskiej symboli- ki, przetworzył ją i natchnął własną refleksją.

Adam Latusek Z przeszłości Mongolii, Katalog, Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa 1981

Rysunek