The series “Flight” II, 2016 — 2017

Tęsknimy

Do czarnych skrzydeł anarchii

Szczerozłotych skrzydeł bogaczy

Różowych skrzydeł kokot

Białych łabędzioanielskich

Stalowych hartowanych jak katany

Ptakom podniebnym zabranych

Kamiennych skrzydeł Nike

I własnych skrzydeł wyobraźni


21 III 2016

Andrzej Strumiłło

Paintings