PODRÓŻE ARTYSTYCZNE - KOLEKCJE SZTUKI AZJATYCKIEJ


Podróże artystyczne

ZSRR, Rumunia, Chiny, Niemiecka Republika Demokratyczna, Włochy, Indie, Jugosławia, Syria, Turcja, Belgia, Mongolia, Francja, Wietnam, Nepal, Wielka Brytania, Berlin Zachodni, Czechosłowacja, Szwecja, Japonia, Tajlandia, USA, Litwa, Białoruś, Ukraina

 

Zgromadzone kolekcje sztuki azjatyckiej

1. Kolekcja sztuki i obiektów kultury materialnej Nepalu (około 400 eksponatów), Państwowe Muzeum Etnograficzne w Krakowie

2. Kolekcja ceramiki ludowej Azji Środkowej (około 200 egzemplarzy), Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

3. Kolekcja malarstwa lamajskiego z Mongolii, Tybetu i Nepalu (około 50 eksponatów), Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

4. Kolekcja patów z Orisy (około 50 eksponatów) Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

 

Ekspozycje kolekcji i katalogi:

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Muzeum Historyczne w Warszawie

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” w Warszawie

Bibliography