WYSTAWIENNICTWO


Projekty grafiki pawilonów polskich na Międzynarodowych Targach Poznańskich

1. Pawilon Przemysłu Włókienniczego (współpraca) 1948

2. Pawilon Przemysłu Włókienniczego (współpraca) 1949

3. Pawilon Przemysłu Włókienniczego (współpraca) 1951

4. projekt i wykonanie panneau na otwartym terenie MTP 1952

5. Pawilony Przemysłu Ciężkiego i Stoczniowego 1953

6. Pawilony Przemysłu Ciężkiego i Stoczniowego 1954

7. Pawilony Przemysłu Ciężkiego i Stoczniowego 1955

8. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1956

9. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1957

10. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1958

11. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1959

12. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1960

13. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1961

14. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1962

15. pawilon Polservisu (z M. Rudnickim) 1962

16. Pawilon Przemysłu Stoczniowego i Żeglugi (z R. Cieślewiczem) 1962

17. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1963

18. Pawilon Przemysłu Stoczniowego i Żeglugi (z R. Cieślewiczem) 1963

19. Pawilon Budownictwa 1963

20. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1964

21. pawilon Budownictwa 1964

22. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1965

23. Pawilon Chemii 1965

24. Pawilon Przemysłu Stoczniowego i Żeglugi (projekt architektury i grafiki) 1965

25. Pawilony Przemysłu Ciężkiego 1966

26. Pawilon Przemysłu Ciężkiego 1968

27. Pawilon Przemysłu Ciężkiego 1969

28. Wiata Przemysłu Ciężkiego 1971

29. Pawilon Maszyn Przemysłu Spożywczego 1972

30. Pawilon Przemysłu Elektronicznego 1972

31. Tereny Przemysłu Motoryzacyjnego 1973

 

Projekty grafiki pawilonów handlowych i wystaw problemowych

1. Pawilon Przemysłu Skórzanego na Wystawie Ziem Odzyskanych (współpraca), Wrocław 1948 

2. Wystawa Gospodarcza, Zielona Góra 1955

3. Pawilon Przemysłu Ciężkiego na Wystawie XV-lecia PRL, Moskwa 1959

4. Pawilon Polski na Światowej Wystawie Rolniczej, New Delhi 1959

5. Pawilon Polski na Międzynarodowych Targach, Saloniki 1960

6. Wystawa Elektroniki Warszawa Politechnika, 1960 

7. Wystawa BHP centralnego Instytutu Ochrony Pracy, (z J. Pałką), Poznań 1961 

8. Pawilon Polskiego Przemysłu Ciężkiego, Pekin 1961

9. Pawilon Polski na Międzynarodowych Targach, Zagrzeb 1963

10. Pawilon Polski na Międzynarodowych Targach, Zagrzeb 1964

11. Wystawa „Przemysł ciężki dla konsumenta”, Warszawa 1964

12. Wystawa Książki państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego, Warszawa 1964 

13. Wystawa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, (z R. Cieślewiczem), Warszawa 1964 

14. Pawilon Polski na Międzynarodowych Targach (projekt architektury i grafiki), Damaszek 1964

15. Pawilon Polski na Międzynarodowych Targach (projekt architektury i grafiki), Izmir 1965

16. Pawilon Polski na Światowej Wystawie Maszyn Moskwa (projekt architektury i grafiki), 1965 

17. Pawilon Polski na Międzynarodowych Targach, Lipsk 1966

18. Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie Chemii (wspólnie z J. Pałką), Moskwa 1966 

19. III Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej, Warszawa 1966

19. Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie Odzieży, Moskwa 1967

20 Wystawa „Polska na morzu”, Antwerpia 1967

21. Wystawa Centrali Handlowej CIECH, Praga 1967

22. Stoisko Centrali Handlowej CIECH na Międzynarodowych Targach, Bolonia 1968 

23. Wystawa Centrali Handlowej Metronem, Tbilisi 1968

24. Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie „Ideal home”, Londyn 1970

25. Pawilon Polski na Międzynarodowej Wystawie „Asia 72”, New Delhi 1972

26. Jubileuszowa Wystawa Gospodarcza z okazji 30-lecia PRL — stoiska przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, optycznego, kablowego, narzędziowego, Moskwa 1974

 

Bibliografia

PL