WYSTAWY ZBIOROWE

1950 — Warszawa — „Młodzież walczy o pokój” katalog

1951 — Berlin, Niemcy — wystawa z okazji Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów

1951 — Warszawa (plakat polityczny)

1951 – Warszawa — II Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki katalog

1951 — Kraków — „Młodzież walczy o pokój”

1952 — Warszawa — III Ogólnopolska Wystawa Plastyki katalog

1953 — Warszawa — „10 lat Ludowego Wojska Polskiego w Plastyce” katalog

1954 – Warszawa — IV Ogólnopolska Wystawa plastyki katalog

1955 — Warszawa — Galeria Arsenał — Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki katalog

1955 — Łódź — Wystawa Okręgu ZPAP w Łodzi

1955 — Kijów, Mińsk, ZSRR — wystawa sztuki polskiej

1956 — Berlin, Lipsk, Niemcy — „Wystawa Młodej Plastyki Polskiej” katalog

1956 — Warszawa — I Ogólnopolska Wystawa Grafiki Artystycznej i Rysunku

1956 – Niemcy — wystawa książki, ilustracji i plakatu

1956 — New Delhi, Kalkuta, Madras, Bombaj — Indie — wystawa sztuki polskiej katalog

1957 — Sopot — Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa i Rzeźby katalog

1958 — Zakopane — „I Salon Marcowy” katalog

1958 — Moskwa, ZSRR — Wystawa artystów polskich katalog

1959 – Warszawa — II Ogólnopolska Wystawa Grafiki Artystycznej i Rysunku „Od Młodej Polski              do naszych dni — rysunki studia malarskie” katalog

1959 — Warszawa i inne miasta — „Polski ruch rewolucyjny w sztuce”

1960 — Wiedeń — Austria, Pekin — Chiny, Montreal — Kanada, Ułan Bator — Mongolia, Phenian — Korea Płn. — wystawa grafiki polskiej

1962 — Hanoi, Wietnam — „Wystawa Polskiej Sztuki Rewolucyjnej”

1962 – Sopot, Warszawa — „Metafory — malarstwo, rzeźba, grafika” katalog

1963 — Warszawa — „XX lecie Ludowego Wojska Polskiego w twórczości plastycznej” katalog

1963 — Praga, Bratysława — Czechosłowacja, Budapeszt — Węgry — „Polski ruch rewolucyjny w sztuce”

1963 — Warszawa — „X Wystawa Malarstwa Okręgu Warszawskiego ZPAP” katalog

1963 — Warszawa — „Wystawa plastyki telewizyjnej”

1964 — Warszawa — „V Wystawa Ilustracji dla dzieci” katalog

1964 — Warszawa — „X lat Studenckiego Teatru Satyryków — wystawa scenografii”

1965 — Berlin, Erfurt, Lipsk — Niemcy — „Wojsko Polskie w plastyce”

1965 — Warszawa — „20 lat PRL w twórczości plastycznej” — wystawa malarstwa

1965 — Frankfurt n/Menem, Niemcy — „Międzynarodowa wystawa grafiki książkowej”

1965 — Chicago — „Wystawa sztuki polskiej”

1965 — 67 — Moskwa — ZSRR, Praga – Czechosłowacja, Bukareszt — Rumunia, Belgrad — Jugosławia, Sofia — Bułgaria — „Współczesne malarstwo polskie”

1966 — Skopje, Jugosławia — „Wystawa dzieł plastycznych — darów dla miasta Skopje”

1966 — Warszawa — „VI wystawa ilustracji dla dzieci” katalog

1966 — Bolonia, Włochy — „Międzynarodowa wystawa ilustracji książkowej”

1967 — Bratysława, Czechosłowacja — „I Międzynarodowe Biennale Grafiki Książkowej”

1967 — Moskwa, ZSRR — „I Międzynarodowa wystawa grafiki książkowej”

1967 — Tokio, Osaka — Japonia, RFN, Francja — „Współczesne malarstwo polskie”

1967 — Warszawa — „XI wystawa malarstwa i grafiki okręgu warszawskiego ZPAP”

1967 — Warszawa — Galeria Zachęta — Ogólnopolska Wystawa Grafiki Książkowej katalog

1968 — Warszawa — „II Festiwal Sztuk Pięknych”

1968 — Tokio, Japonia — „III Międzynarodowa wystawa ilustracji i książki dziecięcej”

1968 — Rijeka, Jugosławia — Międzynarodowa wystawa rysunku i malarstwa katalog

1968 — Meksyk, Meksyk — „Wystawa polskich książek dla dzieci” katalog

1968 — Rijeka, Jugosławia — „I Międzynarodowa wystawa rysunku oryginalnego”

1968 — Bagdad — Irak — wystawa plakatu, ilustracji książkowej

1969 — Bratysława — Czechosłowacja – „Międzynarodowe Biennale Ilustracji Książkowej”

1969 — Sao Paulo — Brazylia – „X Biennale Sao Paulo” katalog

1969 — Warszawa — VII wystawa ilustracji dla dzieci

1969 – Warszawa — „Salon letni”

1969 — Warszawa — Galeria Zachęta — „Projektowanie wystawiennictwa i imprez masowych” katalog

1969 — Szwecja — „26 malarzy warszawskich” katalog

1970 — Dusseldorf, Niemcy — Wystawa sztuki polskiej

1970 — Warszawa — „W stronę romantyzmu”

1970 — Warszawa — „Malarstwo w Polsce Ludowej” katalog

1970 — Tokio, Kioto, Nagoja, Osaka, Hiroszima i inne miasta — Japonia — „V Międzynarodowa Wystawa Ilustracji do książek dziecięcych”

1970 — Warszawa — „Lenin i jego idea”

1970 — Poznań — „Wojna i pokój w twórczości plastycznej”

1970 — Berlin Zachodni, Niemcy — „Wystawa polskiego malarstwa i grafiki”

1970 — Kanada — Wystawa malarstwa polskiego

1970 — Warszawa — „III Festiwal Sztuk Pięknych”

1970 — Warszawa, Lipsk — NRD, Praga – Czechosłowacja — Wystawa ilustracji książkowej

1970 — Warszawa — „Przeciw wojnie i faszyzmowi”

1970 — Moskwa — ZSRR — wystawa reprodukcji, ilustracji książkowej

1970 — Berlin Zachodni — „Polskie malarstwo i grafika”

1970 — Warszawa — „Kontrasty, kontynuacja” — malarstwo warszawskie katalog

1971 — Budapeszt — Węgry — „Warszawa we współczesnym malarstwie polskim”

1971 — Warszawa — wystawa rzeźby, plakatu i fotografii „Człowiek pracy w sztuce” z okazji VI Zjazdu PZPR katalog

1971 — Poznań — „25 lat malarstwa polskiego”

1971 — Warszawa — „Grafika w Polsce Ludowej” katalog

1971 — Warszawa — „Obraz do M-3”

1971 — Bratysława — Czechosłowacja – „Międzynarodowe Biennale Ilustracji”

1971 — Warszawa — „Polskie malarstwo współczesne ze zbiorów Wojciecha Siemiona” katalog

1971 — Berlin Zachodni — Niemcy — wystawa grafiki polskiej

1971 — Hanower i inne miasta, Niemcy – „Wystawa polskiego malarstwa, grafiki, rzeźby”

1971 – Nowy Jork, USA — „Wystawa polskiego malarstwa współczesnego” katalog

1971 — Warszawa — „Związek Radziecki w pracach polskich plastyków”

1971 — Sopot — „Porównania 4”

1971 — Kraków — „Spotkania krakowskie”

1971 — Warszawa — „Wystawa 25-lecia PWN”

1971 — Belgrad — Jugosławia – XII Wystawa ilustracji jugosłowiańskiej z udziałem artystów zagranicznych” katalog

1971 — Lipsk, Niemcy — Międzynarodowe Targi Książki

1972 — Wrocław — „Sztuka wydawnicza w twórczości polskich artystów”

1972 – Wenecja, Włochy — „36 Biennale Sztuki” katalog

1972 — Mińsk, ZSRR — „Związek Radziecki w oczach polskich artystów plastyków”

1972 — Wrocław, Poznań — „Kolekcja Ewy Garzteckiej” katalog

1972 — Frankfurt n/Menem, Niemcy — „Wystawa polskiego szkła i grafiki” katalog

1972 – Wiedeń, Austria — „Reprezentacyjna wystawa współczesnego malarstwa polskiego” katalog

1973 — Bolonia, Włochy — Międzynarodowe Targi Książki

1973 — Sopot — „Porównania 5” – w ramach XXVI FSP

1973 — Warszawa — „Przez świat idące wołanie”

1973 — Kolonia, Niemcy — malarstwo, tkanina, grafika, rzeźba

1973 — Warszawa — Dom Kultury Radzieckiej — „Związek Radziecki w oczach polskich artystów plastyków”

1973 — Kraków — „Grafika Wydawnictwa Literackiego”

1973 – Warszawa — Ogólnopolska wystawa grafiki książkowej „Sztuka książki” katalog

1973 — Poznań — „Biennale sztuki dla dziecka”

1973 — Brno, Czechosłowacja — „Wojna i pokój w plastyce polskiej”

1973 — Słupsk — Muzeum Pomorza Środkowego — Wystawa grafiki książkowej katalog

1974 — Katowice — „30 lat malarstwa w PRL”

1974 — Cottbus, Niemcy — „Plakat polski w 30-leciu PRL”

1974 — Dusseldorf, Niemcy — „Nowa polska sztuka”

1974 — Warszawa — Muzeum historyczne — „Warszawa w malarstwie 1944 — 74 w zbiorach Muzeum m. st. Warszawy” katalog

1974 — Warszawa — „V Festiwal sztuk Pięknych”

1974 — Warszawa — „Dwie wizje”. Warszawska jesień Poezji

1974 – Paryż, Francja — Aukcja sztuki polskiej „Nowy ruch polski” katalog

1975 — Budapeszt — Węgry, New Delhi — Indie — Wystawa prac artystów okręgu warszawskiego ZPAP katalog

1975 — Wrocław — „Piękna książka w XXX lecie PRL”

1975 — Warszawa — „Informacja i emocja” na kongresie AICA katalog

1975 — Bolonia, Włochy — Międzynarodowe targi Książki

1975 — Warszawa — „Środowisko w którym żyjemy”

1975 — Moskwa — ZSRR, Praga — Czechosłowacja — „Warszawa w malarstwie”

1975 — Moskwa — ZSRR, Berlin — NRD — „30 zwycięskich lat”

1975 — Bratysława — Czechosłowacja – „V Międzynarodowe Biennale Ilustracji Książkowej — BIB 75”

1975 — Bielsko — Biała — XIII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Bielska jesień”

1975 — Warszawa — Galeria Zachęta – „Krytycy sztuki proponują”

1975 — New Delhi, Indie — Galeria Narodowa Sztuki Współczesnej — „Współczesne malarstwo polskie” katalog

1976 — Bagdad, Irak — Galeria Narodowa

1976 — Sofia, Bułgaria — „Międzynarodowa Wystawa Ilustracji”

1976 – Warszawa — Pałac Kultury i Nauki, Galeria Teatru Studio — „Zbiory sztuki współczesnej i dokumentacja katalog

1976 — Moskwa — ZSRR, Berlin — NRD — „Plastyka społeczeństwu”

1976 — Lizbona — Fundacja Gulbenkiana, Porto, Portugalia — Muzeum Narodowe — „Polskie malarstwo współczesne” katalog

1976 – Staatsbibliothek w Monachium, Niemcy — „Ilustracja dla dzieci” katalog

1977 – Warszawa — „Kraj Rad w plastyce warszawskiej” katalog

1977 — Budapeszt — Węgry, Bukareszt — Rumunia, Hawana — Kuba — „30 zwycięskich lat”

1977 — Bratysława, Praga — Czechosłowacja — „Wystawa ilustracji polskiej książki” katalog

1977 — Moskwa, Rosja — „Rysunki polskich artystów”

1977 — Toruń, Ostrów Wielkopolski — Międzynarodowa wystawa ilustracji

1977 — Darmstadt, RFN — Ausstelungshallen Mathildenhohe — wystawa malarstwa

1977 — Oslo, Norwegia — Galeria „Desa” — wystawa malarstwa

1977 — Warszawa — Muzeum Azji i Pacyfiku — wystawa „Serial medalierski” katalog

1978 — New Delhi, Indie — „Międzynarodowe Triennale Grafiki”

1978 — Hawana, Kuba — Muzeum im. S. Allenie — „Malarstwo polskie”

1978 — Madryt, Hiszpania — Palacio de Velasques — „Polskie malarstwo współczesne”

1978 — Paryż, Francja — UNESCO — wystawa książki i ilustracji polskiej

1978 — Warszawa — Dom Plastyka — „Kraj Rad w warszawskiej plastyce”

1978 — Praga, Czechosłowacja — Klementinum — „Polska Współczesna Książka”

1978 — Niemcy — Muzeum Leverkusen Schloss Morsbroich — (rysunek)

1978 – Biblioteka ProLibris — wystawa współczesnej ilustracji książkowej

1978 — Kraków — „Międzynarodowe Biennale Grafiki”

1978 — Łódź — Artyści polscy Międzynarodowemu Muzeum im. Salvadora Allende” katalog

1978 — Warszawa — Stara Prochownia — „Porównania — wystawa prac młodzieńczych i dojrzałych” katalog

1979 — Warszawa — Galeria Zachęta — „Laureaci nagród państwowych i Ministra Kultury i Sztuki przyznanych w 35-lecie PRL” katalog

1979 — Poznań — „Biennale Sztuki dla Dziecka”

1979 — Rzym, Genua, Wenecja (Włochy) – „Awangarda polska”

1979 — Edynburg, Wielka Brytania — Demarco Gallery — „10 polskich współczesnych

artystów ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi” katalog

1979 — Londyn (Wielka Brytania) — „Współczesne malarstwo polskie” katalog

1979 — Kraków — Muzeum Narodowe — „Polaków portret własny”

1979 — Warszawa — Galeria Kordegarda — „Współczesne malarstwo na misach ceramicznych” kolekcja J. Styczyńskiego katalog

1979 — Wiedeń (Austria), Londyn (Wielka Brytania) — Instytut Kultury — „Wystawa 17 –stu laureatów nagród międzynarodowych — Wrzesień”

1979 — Gniezno — Muzeum Początków Państwa Polskiego — „Od Młodej Polski do współczesności”

1979 — Warszawa — Muzeum Narodowe — „Dokumenty rzeczywistości” rysunek, grafika, Fotografia katalog

1979 — Warszawa — BWA — „Kolorowy świat” — ilustracja katalog

1979 — Rzeszów — Dom Sztuki — ilustracja

1979 — Budapeszt, Węgry — ilustracja

1979 – Bydgoszcz — Muzeum Okręgowe — „Malarstwo polskie 1944- 1979” katalog

1979 — Suwałki — BWA — „Wrzesień” katalog

1979 — Warszawa — „Wystawa prac plastyków warszawskich w 30 lecie Towarzystwa Przyjaźni Polsko — Radzieckiej katalog

1980 — Warszawa — „Wizerunek miasta” — artyści plastycy Warszawy w XXXV rocznice wyzwolenia stolicy katalog

1980 — Warszawa — Galeria Zachęta – „35 lat malarstwa w Polsce Ludowej”

1980 — Warszawa — Dom Plastyka — „II Okręgowa Wystawa Rysunku”

1980 — Kraków — BWA — „Rysunek i obraz” katalog

1980 – Gniezno — „Sztuka Krakowa od Młodej Polski do współczesności. Wystawa malarstwa i rzeźby z Muzeum Narodowego w Krakowie” katalog

1981 — Wrocław — „Międzynarodowe Triennale Rysunku”

1981 — Warszawa — Muzeum Azji i Pacyfiku — (plakat)

1981 — Poznań — BWA — „Tadeusz Brzozowski — przyjaciele, uczniowie”

1981 — Zamość — BWA — III Ogólnopolska Wystawa „Dziecko w sztuce” katalog

1981 — Łódź — BWA — „Rysunek i obraz”

1981 — Suwałki – Muzeum Okręgowe i BWA — „Łowiectwo, trofea, historia, sztuka”

1982-84 — Zielona Góra — Muzeum Ziemi Lubuskiej — „Człowiek — emocje. Wystawa współczesnego portretu polskiego 1918-1981” katalog

1983 — Lipsk, NRD — Polski Ośrodek Informacji Kulturalnej — „Orient w plakacie”

1983 — Rzeszów — „Wystawa polskiego plakatu muzealnego”

1984 — Zamość — BWA — „Polska ilustracja dla dzieci” katalog

1984 — Kair, Egipt — Galeria Akhenaton — (ilustracje)

1984 — Nowy Jork, USA — Siedziba ONZ — Wystawa UNICEF „Pokój i porozumienie przez sztukę” — (malarstwo)

1984 — Nowy Jork, USA — Siedziba ONZ — „The landscape of Poland” — fotografia katalog

1984 — Nowy Jork (USA) — „Malarstwo i rysunki polskich artystów” katalog

1984 — Dusseldorf (Niemcy) — Wystawa malarstwa polskiego

1984-85 — Zamość — BWA — „Polska ilustracja dla dzieci”

1985 — Zielona Góra — Muzeum Ziemi Lubuskiej — „Ziemie odzyskane w malarstwie”

1985 — Pekin Chiny — Sian -Czangdu – „Współczesne malarstwo polskie”

1985 – Zielona Góra — Muzeum Ziemi Lubuskiej — Malarstwo polskie 1945 — 1985 w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej” katalog

1986 — Nowy Jork, USA — U.M. Yale Univercity,

1986 — Warszawa — Galeria Zachęta — „Życie ludzkie –los ziemi” wystawa malarstwa, grafiki, rzeźby z okazji Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata katalog

1986 — Elbląg — „I Konfrontacja Plastyki Polski Północnej”

1987 — Wrocław — Foto Medium Art.

1987 — Warszawa — Muzeum Narodowe — „Polskie malarstwo współczesne”

1987 — Bratysława, Czechosłowacja — pokaz laureatów Międzynarodowego Biennale Ilustracji katalog

1987 — Suwałki — Galeria „N” — „10 lat suwalskiego BWA”

1987 — Warszawa — Galeria Nusantara Muzeum Azji i Pacyfiku — „Ceramika Ludowa Uzbekistanu i Tadżykistanu”

1987 — Elbląg — Galeria El – „II Konfrontacje Plastyczne Polski Północnej” katalog

1988 — Zamość — Zamość — „Sztuka książki — okładka — obwoluta” katalog

1988 — Wrocław — IV Międzynarodowe Triennale Rysunku katalog

1989 – Schwabisch Hall (RFN) — ilustracja książek dziecięcych katalog

1989 — Kazań, ZSRR — „Polska i łomżyńska współczesna plastyka profesjonalna” katalog

1990 — Zamość — BWA — ilustracja książkowa

1991 — Suwałki — BWA — „Przegląd plastyki suwalskiej” — malarstwo, rysunek katalog

1992 — Lyon, Francja — „Zbiory muzeum Sztuki w Łodzi”

1992 — Częstochowa — BWA — „Polski rysunek współczesny 10 lat później”

1992 — Radom — Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków — BWA — „10 lat później” — Rysunek

1993 — Warszawa — Galeria Zachęta – aukcja „Artyści z całego świata pacjentami Tworek”

1993 — Suwałki — BWA — Juzefa Bruziene „Kobieta i przyroda” Andrzeja Strumiłło „Ilustracje książkowe”

1993 – Suwałki — Galeria PaCamera — „Kamień” — fotografia katalog

1994 — Suwałki — Galeria PaCamera — „Niebo” — fotografia katalog

1994 — Bonn, Niemcy — Kunst und Ausstelung — „Europa, Europa” (malarstwo)

1994 — Zakopane, Sieradz, Piotrków Trybunalski — „10 lat później” — ze zbiorów Muzeum Sztuki w Radomiu

1994 — Warszawa — Muzeum Azji i Pacyfiku — „Ars erotica Asiatica”

1994 — Warszawa — Muzeum Azji i Pacyfiku — „Kobzdej, Kulisiewicz, Strumiłło” (rysunek) katalog

1994 — New Delhi, Indie — Muzeum Narodowe — „Kobzdej, Kulisiewicz, Strumiłło” (rysunek)

1994 — Bratysława, Słowacja – Instytut Polski — „Kobzdej, Kulisiewicz, Strumiłło” (rysunek) katalog

1995 — Lipsk, Niemcy — Instytut Polski — „Kobzdej, Kulisiewicz, Strumiłło” (rysunek) katalog

1996 – Bijelijn, Serbia — Muzeum — „The Posters of the Asia and Pacific Museum in Warsaw” katalog

1996 — Suwałki, Galeria PaCamera — „10 lat Galerii i Klubu PaCamera” fotografia

1996 — Biała Podlaska, Muzeum Okręgowe — wystawa poplenerowa „Janów ‘96”

1997 — Sejny, Wilno, Suwałki, Warszawa — wystawa z Polsko-litewskiego Pleneru rzeźby w Granicie — INTEGRART 1997

1997 — Słupsk — BWA — „Małe rysunki — różne komentarze”

1997 — Gdańsk — Pałac Opatów — „Małe rysunki”

1998 — 99 — Maćkowa Ruda, Wilno, Suwałki, Warszawa — poplenerowa międzynarodowa wystawa rzeźby w granicie INEGRART 1998 katalog

1999 — Suwałki — „Zbiór”- malarstwo ze zbiorów ROKiS w Suwałkach

1999 — Zielona Góra — Muzeum Ziemi Lubuskiej, „Wizjonerstwo końca wieku”

2000 — Maćkowa Ruda — poplenerowa międzynarodowa wystawa rzeźby w granicie INTEGRART 2000 katalog

2000 — Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Rzeszów — „Bliźniemu swemu” katalog

2000 — Kraków — Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej — „Aukcja wielkiego Serca IX” Katalog

2000 — Antwerpia, Niemcy — Galeria Cepelia — „Andrzej Strumiłło i Danuta Strumiłło”

2001 — Radom — Galeria Krytyków Pokaz — „10 lat Muzeum Sztuki współczesnej w Radomiu”

2001-02 — Maćkowa Ruda, Gołdap, Warszawa, Białystok- poplenerowa wystawa rzeźby w granicie INTEGRART 2001 katalog

2002 — Słupie — poplenerowa wystawa rzeźby w granicie INTEGRART 2002 katalog

2002-03 — Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Rzeszów — aukcja i wystawa „Bliźniemu swemu” na rzecz Towarzystwa Pomocy im św. Brata Alberta katalog

2003 — Bielsko — Biała — Bielskie Centrum Kultury — „Rysunek — pierwszy język” katalog

2003 – Warszawa — Muzeum Azji i Pacyfiku — „Mistrzowie sztuki medalierskiej na XXX lecie Muzeum Azji i Pacyfiku” katalog

2003 — Katowice — Galeria Sektor I – „Rysunek”

2003 — Pisz — Muzeum Ziemi Piskiej – „Ilustracje książkowe Andrzeja Strumiłły”

2004 — Białowieża — wystawa ilustracji książkowej katalog

2004 — Warszawa — Galeria Zachęta – Galeria Trietiakowska w Moskwie (Rosja) — „Warszawa — Moskwa 1900 – 2000” (malarstwo)

2004 — Częstochowa — Muzeum Częstochowskie — „Rysunek — pierwszy język”

2004 — Łomża — Galeria Sztuki Współczesnej — wystawa poplenerowa „Czartowisko 2004” katalog

2005 — Łomża — Galeria Sztuki Współczesnej — wystawa poplenerowa „Czartowisko 2005”

2005 — Singapur — Dom Sztuki — „Orient w polskim plakacie”

2008 — Piła — Związek Polskich Artystów Plastyków — Okręg Toruński. Wystawa z okazji 5 lat Galerii Muzeum Staszica.

2008 — Łomża — Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Północno — Mazowieckiego w Łomży. Międzynarodowy Plener Plastyczny „Czego się boimy?” — Siemianówka 2007

2008 — Łomża — Poplenerowa wystawa „W co wierzymy? W pejzażu iławskim”. Międzynarodowy Plener Plastyczny. Organizator: Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” Łomża

2008 — Wilno — Integrart — Parlament Republiki Litewskiej — (wystawa rzeźby)

2009 — Częstochowa — Galeria OPK, Organizator: Galeria Ośrodka Promocji Kultury — Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile.

2009 — Piła — Galeria Muzeum Staszica. Salon Artystyczny. (Wystawa zbiorowa z okazji 5 lat)

2009 — Bydgoszcz — Galeria Miejska BWA — „W drodze do wolności” — Sztuka w Polsce wobec spraw publicznych 1966 — 1994 — katalog

2009 — Kalisz — I Ogólnopolskie Sympozjum Kaliskie „bliżej – SZTUKI — wokół”. Wystawa zbiorowa. Organizator: Gallery D’Arthouse katalog

2009 – Łódź — Park Staromiejski — Fundacja Europejskie Centrum Ziemi. ARBORES VITAE /drzewa życia/ Ostatnia taka puszcza.

2009 — Alytus — Tors — A. Strumiłło. Międzynarodowa Wystawa Sztuki w Olicie. Dnie Alytusa

2009 — Wilno — Międzynarodowy Plener Rzeźby

2010 – Białystok — Galeria im. Sleńdzińskich — „Strefa Sztuki 14” - katalog


LATA 2010 — 2020 w opracowaniu

Bibliografia

PL