WYSTAWIENNICTWO


Projekty ekspozycji wystaw plastycznych

1. Wystawa młodej plastyki polskiej, Berlin 1956

2. Wystawa własna „Szkice z podróży do ZSRR” w Kordegardzie MKiS,  Warszawa 1959

3. III Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej w Galerii „Zachęta”, Warszawa 1966

4. Wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby laureatów nagród państwowych i ministra kultury i sztuki z okazji Kongresu Kultury Polskiej w Galerii „Zachęta”, Warszawa 1966

5. Wystawa malarstwa i rysunku Teresy Roszkowskiej w Galerii „Zachęta”, Warszawa 1968

6. Wystawa własna „Mongolia” w Kordegardzie MKiS, Warszawa 1968

7. Wystawa prac grupy Tendenzen (RFN) w Galerii „Zachęta”, Warszawa 1968

8. Wystawa grafiki Stanisława Dawskiego w Galerii „Zachęta”, Warszawa 1968

9. II Festiwal Sztuk Pięknych w Galerii „Zachęta”, Warszawa 1968

10. Wystawa własna rysunków i fotogramów „Wietnam 69” Galerii „Zachęta”, Warszawa 1969

11. 25 lat PRL w fotografice — Galeria „Zachęta”, Warszawa 1969

12. Ogólnopolska Wystawa Medalierstwa – Galeria „Zachęta”, Warszawa 1969

13. Polskie malarstwo współczesne „Źródła i poszukiwania” w Musee Galliera, Paryż 1969

14. III Festiwal sztuk Pięknych — Galeria „Zachęta”, Warszawa 1970

15. Międzynarodowa Wystawa „Przeciw wojnie i faszyzmowi” DAP — Galeria „Zachęta”, Warszawa 1970

16. Wystawa własna w Galerii Cypriana Majernika, Bratysława 1971 i Polskim Ośrodku Kultury i Informacji, Praga 1971

17. Wystawa własna — pawilon wystawowy SARP, Warszawa 1971

18. Grafika w Polsce Ludowej — Galeria „Zachęta”, Warszawa 1971

19. IV Prezentacja malarzy krajów socjalistycznych — Zamek, Szczecin 1971

20. VI Festiwal polskiego malarstwa współczesnego — Zamek, Szczecin 1972

21. Wystawa własna — Salon Związku Artystów, New Delhi 1972

22. Szkło artystyczne Federacji Rosyjskiej i tkanina Artystyczna Republik Nadbałtyckich — Galeria „Zachęta”, Warszawa 1972

23. Pawilon Polski na 36 Biennale Sztuki, Wenecja 1972

24. Wystawa dzieł Aleksandra Dejneki — Galeria „Zachęta”, Warszawa 1972

25. Wystawa „50 lat Mongolii”, Warszawa 1972

26. Wystawa „5 lat Republiki Wietnamu”, Warszawa 1973

27. Wystawa „50 lat Łowiectwa Polskiego”, Warszawa 1973

28. Ogólnopolska Wystawa Grafiki Książkowej „Sztuka Książki” — Galeria „Zachęta”, Warszawa 1973

29. Wystawa „Przez świat idące wołanie” Muzeum Narodowe. Warszawa 1973

30. Wystawa własna „Architektura Indii i Nepalu” Muzeum Architektury, Wrocław 1973

31. Wystawa Sztuka ludowa ZSRR,                 Warszawa 1973

32. V prezentacja malarzy krajów socjalistycznych — Zamek, Szczecin 1973

33. Wystawa własna grafiki książkowej – Muzeum Pomorza Środkowego, Słupsk 1973

34. Wystawa własna „Mongolia” — Muzeum Etnograficzne, Warszawa 1974

35. Plastyka na zamówienie społeczne – Galeria „Zachęta”, Warszawa 1975

36. Krytycy sztuki proponują — Galeria „Zachęta”, Warszawa 1975

37. Wystawa własna — Muzeum Sztuki, Łódź 1975

38. Wystawa własna — muzeum Etnograficzne, Kraków 1976

39. Plastyka społeczeństwu — Tereny Wszechzwiązkowej Loterii Artystycznej, Moskwa

39. Wystawa z okazji II Sesji Rozbrojeniowej, Nowy Jork 1982

40. Wystawa Pokoju w okazji rocznicy wybuchu bomby w Hiroszimie i Nagasaki — Sekretariat Generalny ONZ, Nowy Jork 1983


LATA 2010 — 2020 w opracowaniu

Bibliografia

PL