WYSTAWY INDYWIDUALNE


1954 — Pekin, Chiny — Akademia Sztuk Pięknych, (rysunek)

1955 — Łódź — CBWA (rysunek)

1955 — Warszawa — KMPiK na Nowym Świecie (rysunki z Chin) katalog

1955 — Warszawa — Dom Kultury Zakładów Mechanicznych Ursus (rysunek)

1955 — Warszawa — BWA — “Rysunki z Chin Ludowych”

1958 — Warszawa — Galeria “Zachęta”(monotypie, tempery, akwarele) katalog

1958 — Świecie — Oficerska Szkoła Łączności

1959 — Warszawa — Galeria Kordegarda — “Szkice z podróży do ZSRR”

1959 — Olsztyn — Zamek (malarstwo, rysunek)

1965 — Szczytno — Wyższa Szkoła Oficerska MO (malarstwo, rysunek)

1965 — Olsztyn — Zamek (ilustracja książkowa) katalog

1966 – Warszawa — Galeria Zachęta (malarstwo, rysunki, gwasze) katalog

1966 — Białystok — WKD (malarstwo, rysunki, gwasze)

1966 — Łódź — Ośrodek Propagandy Sztuki (malarstwo, rysunki, gwasze)

1967 — Ułan Bator, Mongolia (ilustracja książkowa o tematyce azjatyckiej)

1967 — Antwerpia, Belgia Koninklijk Atheneum te Keerbergen (rysunki z podróży)

1967 — Poznań — Klub Wolnej Myśli (rysunek)

1967 — Warszawa — Kordegarda (Rysunki i fotogramy z Mongolii)

1968 — Olsztyn — Klub Technika (Rysunki i fotogramy z Mongolii)

1968 — Mrągowo — Powiatowy Dom Kultury (Rysunki i fotogramy z Mongolii)

1968 — Katowice — Pałac Młodzieży (Rysunki i fotogramy z Mongolii)

1968 — Kerbergen, Belgia (malarstwo)

1968 — Bruksela, Belgia (Międzynarodowa Wystawa książki)

1969 — Warszawa — Galeria Zachęta (“Wietnam 69”)

1969 — Lublin — BWA (rysunek, fotografia, ilustracja)

1969 — Hanoi, Wietnam (“Wystawa grafiki książkowej”) katalog

1970 — New Delhi, Indie — Lalit Kala Akademi, (Gwasz, grafika, rysunek) katalog

1970 — Poznań — Pałac Kultury (rysunek, fotografia “Wietnam 69”) katalog

1970 — Kielce — Wojewódzki Dom Kultury (rysunek, fotografia, “Wietnam 69”)

1970 — Olsztyn — Zamek — (rysunek, fotografia, “Wietnam 69”) katalog

1970 — Warszawa — Klub “Trzy kontynenty” (rysunek)

1971 — Warszawa — Pawilon SARP (fotografie “Zabytki Dalekiego Wschodu”. Indie-Nepal- Wietnam) katalog

1971 — Bratysława, Czechosłowacja — Galeria Cypriana Majernika, (“Wietnam” i “Penetracje”) katalog

1971 — Praga, Czechosłowacja — Polski Ośrodek Kultury i Informacji, (“Wietnam” i “Penetracje”)

1971 — Litomierzyce, Czechosłowacja — Galeria Sztuk Pięknych (“Wietnam” i “Penetracje”)

1971 — Cieplice — Mała Zamkowa Galeria (“Wietnam” i “Penetracje”) katalog

1972 — Olsztyn (rysunki o tematyce mazurskiej) katalog

1972 – Szczytno (rysunki o tematyce mazurskiej) katalog

1972 – New Delhi, Indie — Gallery of The All India Fine Arts and Crafts Society, (rysunki) katalog

1972 — Berlin, NRD — Polski Ośrodek Kultury i Informacji, “Wietnam”

1972 — Berlin, Polskie centrum Kultury i Informacji “Andrzej Strumiłło grafika”

1972 — Berlin Zachodni, RFN — Galerie Warschau, (malarstwo)

1972 — Praga (Czechosłowacja) — “Polski malarz — grafik — scenarzysta — ilustrator Andrzej Strumiłło” katalog

1973 — Szczytno — Zamek — “Sztuka Nepalu”, “Indie — sztuka starożytna i średniowieczna”, “Indie — sztuka czasów muzułmańskich” — fotografia katalog

1973 — Stargardzie Szczecińskim — Muzeum (fotografia)

1973 — Słupsk — Muzeum Pomorza Środkowego (grafika książkowa)

1973 — Wrocław — Muzeum Architektury (fotografia, rysunki “Architektura Indii i Nepalu”) katalog

1973 — Nowy Jork, USA — Cepelia Gallery, (malarstwo)

1973 — Mediolan, Włochy — Galleria Martello, (gwasz, grafika)

1973 — Radom — KMPiK, (rysunki z Indii)

1973 – Bratysława, Czechosłowacja — Galeria Narodowa (gwasz, grafika, ilustracja — w ramach VI Międzynarodowego Biennale Ilustracji Książkowej) katalog

1974 — Stadtbibliothek, Duisburg, RFN

1974 — Ułan Bator, Mongolia (rysunki o tematyce azjatyckiej)

1974 — Warszawa — Muzeum Etnograficzne (“Mongolia — fotografie, rysunki”)

1974 — Radom — KMPiK, (ilustracje)

1975 — Teatr Płocki, Płock

1975 — Łódź — Muzeum Sztuki (rysunek, fotografia) katalog

1976 — Kraków — Muzeum Etnograficzne (“Nepal” — rysunek, fotografia, kolekcja) katalog

1976 — Warszawa — Muzeum Historyczne (“Nepal” — rysunek, fotografia, kolekcja)

1976 — Warszawa — Galeria Zachęta (malarstwo, ilustracja, scenografia, rysunek, poezja, wystawiennictwo, fotografia, kolekcja wschodnia) katalog

1976 — Kraków — Galeria ZPAF (grafika, malarstwo, rysunek, fotografia “Przy pomocy

obiektywu”) katalog

1977 — Warszawa — Galeria Kordegarda (fotografia “Zabytki Indii)

1977 — Toruń — Muzeum Etnograficzne (rysunki fotografia. “Nepal” — kolekcja)

1977 – Toruń — KMPiK, Galeria Sztuki katalog

1977 — Warszawa — Galeria Expressu Wieczornego (fotografia “Druki — informacja — emocja”)

1977 – Suwałki — BWA — “Wystawa grafiki, ilustracji książkowej rysunku reportażowego z podróży po świecie” katalog

1977 — RFN — Kunstschau in Paula — Becker Haus Bremen, “Malarstwo” katalog

1977 – Białystok — BWA (malarstwo, rysunek) katalog

1977 — Warszawa — Galeria Kordegarda — “Indie sztuka dawna” — fotografie

1978 — Wiedeń, Austria — Ośrodek Kultury Polskiej (grafika, malarstwo, rysunek)

1978 — Tokio, Japonia — Biblioteka Centralna (ilustracja)

1978 — Warszawa — Galeria “Zapiecek” (malarstwo) katalog

1978 — Zielona Góra — Biblioteka Wojewódzka (ilustracja) katalog

1978 — Kraków (malarstwo, grafika — pokaz na Międzynarodowym Biennale Grafiki)

1978 — Toruń, Muzeum Etnograficzne — “Nepal — krajobraz, ludzie, kultura, eksponaty, rysunki, fotografie”

1978 — Sztokholm, Szwecja — Instytut Polski w (malarstwo, grafika, rysunek)

1979 — Warszawa — Galeria Nusantara Muzeum Azji i Pacyfiku — “Azja — rysunki i kolekcja” katalog

1979 — Leningrad, Moskwa, ZSRR (malarstwo, rysunek, fotografia)

1979 — Kraków — Galeria “Desa” (malarstwo)

1980 – Kraków — Galeria “Desa” (“Z podróży” — malarstwo, rysunek) katalog

1980 — Katmandu i Biratnagar, Nepal — Królewska Akademia Sztuki (“Mój Nepal” — rysunek) katalog

1980 — Zielona Góra — Ziemi Lubuskiej — “Barwy kraju” — wernisaż obrazu “Nasza ziemia”

1980 — New Delhi (Indie) — “Indie oczami polskiego artysty” — fotografia

1980/1981 — Lublin, Koszalin, Bielsko-Biała, Zamość — Galerie BWA (“Z pracowni Andrzeja Strumiłły”) katalog

1983 — Lipsk (Niemcy) — “Orient w plakacie” katalog

1984 — Meadville, USA — Allegheny Collage, (malarstwo)

1984 — Wrocław — BWA (ilustracja książkowa)

1985 — Suwałki — BWA — (“Malarstwo. Okna. Drzwi. Mandale” katalog

1985 – Suwałki — Muzeum Okręgowe — “Malarstwo i grafika lamajska. Paty z Orisy z kolekcji Andrzeja Strumiłły” katalog

1985 — Bratysława, Czechosłowacja (pokaz na X Biennale Ilustracji)

1985 — Warszawa — Galeria PKZ (“Wietnam w rysunkach Andrzeja Strumiłły”)

1985 — Hanoi, Wietnam — Muzeum Narodowe (“Rysunki z Azji”)

1986 — Sztokholm, Szwecja — Instytut Polski (malarstwo) katalog

1986 — Opole — BWA (malarstwo, grafika)

1986 – Hanoi, Wietnam — Muzeum Sztuki Wietnamskiej (“Rysunki z Azji”) katalog

1987 — Opole — Wojewódzka Biblioteka Publiczna (ilustracja książkowa)

1987 — Warszawa — Galeria “Zapiecek” (“Stosy” i “Okna”)

1987 – Elbląg — Galeria El (malarstwo) katalog

1987 – Galeria Nusantara, Muzeum Azji i Pacyfiku — “Ceramika ludowa Uzbekistanu i Tadżykistanu” (kolekcja A.S.) katalog

1987 – Sofia, Bułgaria — Ośrodek Kultury Polskiej (“Rysunek i plakat”) katalog

1988 — Maćkowa Ruda — KMPiK (“Fotografia azjatycka”)

1988 — Sejny — Synagoga, (“Psalmy” — malarstwo)

1988 — Maćkowa Ruda, remiza strażacka — (fotografia)

1988 — Sejny — Synagoga “Medytacje” — fotografia katalog

1988 — Bialystok — Galeria Sztuki Współczesnej (“Psalmy” — malarstwo)

1989 — Lipsk, Niemcy (pokaz “Sztuka książki”)

1989 — Biała Podlaska — Galeria Sztuki Współczesnej (malarstwo — wystawa 18 obrazów)

1990 — Sejny — Synagoga, (malarstwo, rysunek)

1990 — Kowno, Litwa — Muzeum im. K. Čiurlionisa, (malarstwo, rysunek)

1990 — Jużno — Sachalińsk, Rosja — Muzeum Okręgowe (“Rysunki azjatyckie”)

1990 — Łomża — BWA (ilustracja książkowa)

1990 — Praga, Czechosłowacja — Ośrodek Kultury Polskiej w (rysunek, gwasz) katalog

1991 – Kraków — Fundacja Kultury Polskiej — wystawa z okazji szczytu KBWE (“Psalmy” — malarstwo) katalog

1991 — Szawle, Litwa — Muzeum Fotografii (fotografia i “Archiwum”)

1992 — Łomża — Muzeum Okręgowe (“Psalmy” — malarstwo, Archiwum”)

1992 – Ostrołęka — Galeria (“Psalmy” — malarstwo) katalog

1992 — Suwałki — BWA (“Archiwum fotografii”)

1993 — Suwałki — Galeria Pacamera, (“Manhattan — Materia” — fotografia)

1993 — Łódź — Muzeum Sztuki — “CITY” — fotografia, malarstwo, rzeźba katalog

1993 — Włocławek — Państwowa Galeria Sztuki — “Psalmy” — malarstwo katalog

1993 — Płock, PGSP — “Psalmy. Apokalipsa w malarstwie Andrzeja Strumiłły”

1993 — Toruń PGS “Wozownia” — malarstwo

1993 — Bydgoszcz BWA — “Psalmy. Apokalipsa”

1994 — Ostrołęka — Muzeum Okręgowe (“Rzeźba Tamilnadu” — fotografie autorskie, aranżacje)

1994 — Wilkanowo, Galeria “U Jadźki” — “Ballada o Andrzeju Strumille” — plastyka, poezja, gawęda, film

1994 — Piotrków Trybunalski — BWA — “Psalmy. Apokalipsa”

1994 — Suwałki — Muzeum Okręgowe — “Psalmy. Apokalipsa” katalog

1996 — Oświęcim — Galeria’96 — “Apokalipsa” — malarstwo katalog

1996 — Warszawa — Muzeum Azji i Pacyfiku — “Krąg siły Thang-ka z Nepalu” katalog

1996 — Supraśl — Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych — malarstwo

1996 — Świebodzin — Muzeum Regionalne — “Ilustracje książkowe Andrzeja Strumiłły”

1997 — Zamość — BWA — (ilustracje) katalog

1997 — Warszawa — Muzeum Azji i Pacyfiku — “Azja” — rysunki ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Galerii Azjatyckiej katalog

1997 — Sejny — Biała Synagoga — “Prace dawne na papierze 1947 — 1967” katalog

1997 — Sejny — Biała Synagoga — “Apokalipsa” — malarstwo katalog

1997 — Kaliningrad (Rosja) — “Psalmy. 18 obrazów” katalog

1997 – Warszawa — Uniwersytet Warszawski — “Andrzej Strumiłło — symbole lamajskie” ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie — wystawa z okazji międzynarodowej konferencji “Świat Kultury Tybetu” katalog

1997 — 98 — Białystok — Galeria Arsenał — “Andrzej Strumiłło” wystawa jubileuszowa katalog

1997 — Wigry — Dom Pracy Twórczej — “Apokalipsa” — z okazji spotkania twórców Litwy i Polski katalog

1998 — Warszawa — Centrum Sztuki Współczesnej — “A4, dziennik rysowany” katalog

1998 — Warszawa — Galeria Zachęta — “Andrzej Strumiłło malarstwo 1988 — 1998” katalog

1998 – Lublin — Galeria sztuki Sceny Plastycznej KUL — “Andrzej Strumiłło” katalog

1998 — Wilno — Galeria Arka — malarstwo i rysunek katalog

1998 – Suwałki — Galeria PaCamera — “50 fotografii” katalog

1998 — Jaworzno — Muzeum — “Apokalipsa”

1999 — Wilkanowo — Galeria “U Jadźki” — wystawa prac

1999 — Sopot — Państwowa Galeria Sztuki — Malarstwo Andrzeja Strumiłły”

1999 — Gdańsk — Pałac Opatów — “A4 dziennik rysowany” — wystawa rysunków

1999 — Zielona Góra — Muzeum Ziemi Lubuskiej — “Malarstwo 1988 -1998”

2000 — Kętrzyn — Galeria Sztuki Equus — “Rysunki i gwasze Andrzeja Strumiłły”

2000 — Antwerpia (Belgia) — Galeria Cepelia “Malarstwo”

2001 — Supraśl — “CITY” — fotografia, malarstwo, rzeźba

2001 — Charków, (Ukraina) — Galeria Miejska, “Dialog z innymi — rysunek i grafika” katalog

2002 — Suwałki — “Andrzeja Strumiłły oblicze artystyczne” — malarstwo, rysunek, rzeźba, ilustracja, wystawiennictwo, scenografia, plakaty, fotografia, zbiory katalog

2002 – Sejny — Biała Synagoga — “CITY — W.T.C. — DETAL” — wystawa malarstwa i fotografii katalog

2002 — Pokaz fotografii “Medytacje — Synagoga 1988” katalog

2002 — Białystok — Muzeum A. Karnego — “CITY — W.T.C. — detale” (malarstwo, fotografia)

2002 — Kijów — Muzeum Sztuki Zachodniej — “Andrzej Strumiłło grafika”

2003 — Białystok — Galeria Arsenał — CITY — W.T.C — detale” (malarstwo, fotografia)

2003 — Kalisz — Centrum Kultury i Sztuki — “Rysunek i gwasz. Retrospektywa prac na papierze z ostatnich 30 lat” katalog

2003-04 — Jabłonna — Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria — “Mandale. Góra Meru” — Malarstwo katalog

2004 — Białowieża — wystawa ilustracji książkowej katalog

2004 — Lublin — Wirydarz — Galeria Sztuki Lubelskiej Wyższej Szkoły — “Psalmy” — malarstwo Katalog

2004 — Chicago, The Society of Art, Galeria 1112b — grafika (prezentacja prac w ramach wystawy “Sentymentalny rekonesans — współczesna grafika polska w towarzystwie sztuki”

2005 — Łomża — Muzeum — Galeria Sztuki Współczesnej — “CITY” — fotografia, malarstwo, rzeźba katalog

2005 – Wigry — DomPracy Twórczej — “Indie w twórczości Andrzeja Strumiłły. Impresje. Inspiracje” katalog

2005 — Pranie — Galeria Jednego Obrazu — Muzeum K. I. Gałczyńskiego — “Andrzej Strumiłło: Kamień metafizyczny”

2005 — Wilno, Galeria Vladasa Vildžiunasa — “City. Góra Meru”

2005 — New Delhi (Indie) — Narodowa Galeria Sztuki Współczesnej — “Indie — Impresje i inspiracje” (malarstwo, rysunek, fotografia) katalog

2006 — Białowieża — Muzeum Parku Narodowego — (fotografia)

2007 — Białystok — Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego — “TORS — rysunek i rzeźba” katalog

2007 — Suwałki — Andrzej Strumiłło NIPPON — wystawa indywidualna — Japonia fotografia 1978 — Galeria PaCamera katalog

2008 — Piła — Muzeum St. Staszica — “Andrzej Strumillo — wschód — zachód. Fotografia”

2008 — Suwałki — Ekspozycja stała — malarstwo — Centrum Sztuki Współczesnej — Centrum Sztuki Współczesnej — Galeria Andrzeja Strumiłło

2008 — Maćkowa Ruda — Galeria Andrzeja Strumiłło — ekspozycja ciągła — pracownia.

2008 — Wilno — Instytut Kultury Polskiej — (ilustracje)

2009 – Wilno — Vilniaus Jeruzales Skulpturu Sodas Vlado Vildžiuno Galeria — „ Strumiłło — katalog” katalog

2009 – Mińsk — Galeria Akademii Sztuk Pięknych — “Grafika” katalog

2009 — Grodno — Galeria Miejska — “Grafika” katalog

2009 — Iława — Galeria NA WPROST — ANDRZEJ STRUMIŁŁO — (rysunek i rzeźba) katalog

2010 — Wigry — Duża Galeria — Dom Pracy Twórczej “Dzienniki rysowane A4” katalog

2010 — Druskienniki — Muzeum Miejskie “Malarstwo”

2010 — Łódź — Muzeum Miasta Łodzi — “Psalmy, Apokalipsa — obrazy nowe” listopad 2010 — TANSMAN VIII Międzynarodowy Festiwal I Konkurs Indywidualności Muzycznych — katalog

2010 — Pranie — Muzeum Gałczyńskiego — (rysunek)

2010 — Suwałki — Centrum sztuki Współczesnej — Galeria Andrzeja Strumiłło — “TORS — rysunki” katalog

2010 — Warszawa — ZPAF — fotografia

2010 — Poznań — Targi Książki — (ilustracje)


LATA 2010 — 2020 w opracowaniu

Bibliography