WYSTAWY INDYWIDUALNE


1954 – Pekin, Chiny — Akademia Sztuk Pięknych, (rysunek)

1955 – Łódź — CBWA (rysunek)

1955 – Warszawa — KMPiK na Nowym Świecie (rysunki z Chin) katalog

1955 – Warszawa — Dom Kultury Zakładów Mechanicznych Ursus (rysunek)

1955 – Warszawa — BWA — „Rysunki z Chin Ludowych”

1958 – Warszawa — Galeria „Zachęta”(monotypie, tempery, akwarele) katalog

1958 – Warszawa — Galeria Kordegarda — „Szkice z podróży do ZSRR”

1958 – Świecie — Oficerska Szkoła Łączności

1959 – Olsztyn — Zamek (malarstwo, rysunek)

1965 – Szczytno — Wyższa Szkoła Oficerska MO (malarstwo, rysunek)

1965 – Olsztyn — Zamek (ilustracja książkowa) katalog

1966 – Warszawa — Galeria Zachęta (malarstwo, rysunki, gwasze) katalog

1966 – Białystok — WKD (malarstwo, rysunki, gwasze)

1966 – Łódź — Ośrodek Propagandy Sztuki (malarstwo, rysunki, gwasze)

1967 – Ułan Bator, Mongolia (ilustracja książkowa o tematyce azjatyckiej)

1967 – Antwerpia, Belgia Koninklijk Atheneum te Keerbergen (rysunki z podróży)

1967 – Poznań — Klub Wolnej Myśli (rysunek)

1967 – Warszawa — Kordegarda (Rysunki i fotogramy z Mongolii)

1968 – Olsztyn — Klub Technika (Rysunki i fotogramy z Mongolii)

1968 – Mrągowo — Powiatowy Dom Kultury (Rysunki i fotogramy z Mongolii)

1968 – Katowice — Pałac Młodzieży (Rysunki i fotogramy z Mongolii)

1968 – Kerbergen, Belgia (malarstwo)

1968 – Bruksela, Belgia (Międzynarodowa Wystawa książki)

1969 – Warszawa — Galeria Zachęta („Wietnam 69”)

1969 – Lublin — BWA (rysunek, fotografia, ilustracja)

1969 – Hanoi, Wietnam („Wystawa grafiki książkowej”) katalog

1970 – New Delhi, Indie — Lalit Kala Akademi, (Gwasz, grafika, rysunek) katalog

1970 – Poznań — Pałac Kultury (rysunek, fotografia „Wietnam 69”) katalog

1970 – Kielce — Wojewódzki Dom Kultury (rysunek, fotografia, „Wietnam 69”)

1970 – Olsztyn — Zamek — (rysunek, fotografia, „Wietnam 69”) katalog

1970 – Warszawa — Klub „Trzy kontynenty” (rysunek)

1971 – Warszawa — Pawilon SARP (fotografie „Zabytki Dalekiego Wschodu”. Indie-Nepal- Wietnam) katalog

1971 – Bratysława, Czechosłowacja — Galeria Cypriana Majernika, („Wietnam” i „Penetracje”) katalog

1971 – Praga, Czechosłowacja — Polski Ośrodek Kultury i Informacji, („Wietnam” i „Penetracje”)

1971 – Litomierzyce, Czechosłowacja — Galeria Sztuk Pięknych („Wietnam” i „Penetracje”)

1971 – Cieplice — Mała Zamkowa Galeria („Wietnam” i „Penetracje”) katalog

1972 – Olsztyn (rysunki o tematyce mazurskiej) katalog

1972 – Szczytno (rysunki o tematyce mazurskiej) katalog

1972 – New Delhi, Indie — Gallery of The All India Fine Arts and Crafts Society, (rysunki) katalog

1972 – Berlin, NRD — Polski Ośrodek Kultury i Informacji, „Wietnam”

1972 – Berlin, Polskie centrum Kultury i Informacji „Andrzej Strumiłło grafika”

1972 – Berlin Zachodni, RFN — Galerie Warschau, (malarstwo)

1972 – Praga (Czechosłowacja) — „Polski malarz — grafik — scenarzysta — ilustrator Andrzej Strumiłło” katalog

1973 – Szczytno — Zamek — „Sztuka Nepalu”, „Indie — sztuka starożytna i średniowieczna”, „Indie — sztuka czasów muzułmańskich” — fotografia katalog

1973 – Stargardzie Szczecińskim — Muzeum (fotografia)

1973 – Słupsk — Muzeum Pomorza Środkowego (grafika książkowa)

1973 – Wrocław — Muzeum Architektury (fotografia, rysunki „Architektura Indii i Nepalu”) katalog

1973 – Nowy Jork, USA — Cepelia Gallery, (malarstwo)

1973 – Mediolan, Włochy — Galleria Martello, (gwasz, grafika)

1973 – Radom — KMPiK, (rysunki z Indii)

1973 – Bratysława, Czechosłowacja — Galeria Narodowa (gwasz, grafika, ilustracja — w ramach VI Międzynarodowego Biennale Ilustracji Książkowej) katalog

1974 – Stadtbibliothek, Duisburg, RFN

1974 – Ułan Bator, Mongolia (rysunki o tematyce azjatyckiej)

1974 – Warszawa — Muzeum Etnograficzne („Mongolia — fotografie, rysunki”)

1974 – Radom — KMPiK, (ilustracje)

1975 – Teatr Płocki, Płock

1975 – Łódź — Muzeum Sztuki (rysunek, fotografia) katalog

1976 – Kraków — Muzeum Etnograficzne („Nepal” — rysunek, fotografia, kolekcja) katalog

1976 – Warszawa — Muzeum Historyczne („Nepal” — rysunek, fotografia, kolekcja)

1976 – Warszawa — Galeria Zachęta (malarstwo, ilustracja, scenografia, rysunek, poezja, wystawiennictwo, fotografia, kolekcja wschodnia) katalog

1976 – Kraków — Galeria ZPAF (grafika, malarstwo, rysunek, fotografia „Przy pomocy

obiektywu”) katalog

1977 – Warszawa — Galeria Kordegarda (fotografia „Zabytki Indii)

1977 – Toruń — Muzeum Etnograficzne (rysunki fotografia. „Nepal” – kolekcja)

1977 – Toruń — KMPiK, Galeria Sztuki katalog

1977 – Warszawa — Galeria Expressu Wieczornego (fotografia „Druki — informacja — emocja”)

1977 – Suwałki — BWA — „Wystawa grafiki, ilustracji książkowej rysunku reportażowego z podróży po świecie” katalog

1977 – RFN — Kunstschau in Paula — Becker Haus Bremen, „Malarstwo” katalog

1977 – Białystok — BWA (malarstwo, rysunek) katalog

1977 – Warszawa — Galeria Kordegarda — „Indie sztuka dawna” — fotografie

1978 – Wiedeń, Austria — Ośrodek Kultury Polskiej (grafika, malarstwo, rysunek)

1978 – Tokio, Japonia — Biblioteka Centralna (ilustracja)

1978 – Warszawa — Galeria „Zapiecek” (malarstwo) katalog

1978 – Zielona Góra — Biblioteka Wojewódzka (ilustracja) katalog

1978 – Kraków (malarstwo, grafika — pokaz na Międzynarodowym Biennale Grafiki)

1978 – Toruń, Muzeum Etnograficzne — „Nepal — krajobraz, ludzie, kultura, eksponaty, rysunki, fotografie”

1978 – Sztokholm, Szwecja — Instytut Polski w (malarstwo, grafika, rysunek)

1979 – Warszawa — Galeria Nusantara Muzeum Azji i Pacyfiku — „Azja – rysunki i kolekcja” katalog

1979 – Leningrad, Moskwa, ZSRR (malarstwo, rysunek, fotografia)

1979 – Kraków — Galeria „Desa” (malarstwo)

1980 – Kraków — Galeria „Desa” („Z podróży” — malarstwo, rysunek) katalog

1980 – Katmandu i Biratnagar, Nepal — Królewska Akademia Sztuki („Mój Nepal” — rysunek) katalog

1980 – Zielona Góra — Ziemi Lubuskiej — „Barwy kraju” — wernisaż obrazu „Nasza ziemia”

1980 – New Delhi (Indie) — „Indie oczami polskiego artysty” — fotografia

1980/1981 – Lublin, Koszalin, Bielsko-Biała, Zamość — Galerie BWA („Z pracowni Andrzeja Strumiłły”) katalog

1983 – Lipsk (Niemcy) — „Orient w plakacie” katalog

1984 – Meadville, USA — Allegheny Collage, (malarstwo)

1984 – Wrocław — BWA (ilustracja książkowa)

1985 – Suwałki — BWA — („Malarstwo. Okna. Drzwi. Mandale” katalog

1985 – Suwałki — Muzeum Okręgowe — „Malarstwo i grafika lamajska. Paty z Orisy z kolekcji Andrzeja Strumiłły” katalog

1985 – Bratysława, Czechosłowacja (pokaz na X Biennale Ilustracji)

1985 – Warszawa — Galeria PKZ („Wietnam w rysunkach Andrzeja Strumiłły”)

1985 – Hanoi, Wietnam — Muzeum Narodowe („Rysunki z Azji”)

1986 – Sztokholm, Szwecja — Instytut Polski (malarstwo) katalog

1986 – Opole — BWA (malarstwo, grafika)

1986 – Hanoi, Wietnam — Muzeum Sztuki Wietnamskiej („Rysunki z Azji”) katalog

1987 – Opole — Wojewódzka Biblioteka Publiczna (ilustracja książkowa)

1987 – Warszawa — Galeria „Zapiecek” („Stosy” i „Okna”)

1987 – Elbląg — Galeria El (malarstwo) katalog

1987 – Galeria Nusantara, Muzeum Azji i Pacyfiku — „Ceramika ludowa Uzbekistanu i Tadżykistanu” (kolekcja A.S.) katalog

1987 – Sofia, Bułgaria — Ośrodek Kultury Polskiej („Rysunek i plakat”) katalog

1988 – Maćkowa Ruda — KMPiK („Fotografia azjatycka”)

1988 – Sejny — Synagoga, („Psalmy” — malarstwo)

1988 – Maćkowa Ruda, remiza strażacka — (fotografia)

1988 – Sejny — Synagoga „Medytacje” — fotografia katalog

1988 – Bialystok — Galeria Sztuki Współczesnej („Psalmy” — malarstwo)

1989 – Lipsk, Niemcy (pokaz „Sztuka książki”)

1989 – Biała Podlaska — Galeria Sztuki Współczesnej (malarstwo — wystawa 18 obrazów)

1990 – Sejny — Synagoga, (malarstwo, rysunek)

1990 – Kowno, Litwa — Muzeum im. K. Čiurlionisa, (malarstwo, rysunek)

1990 – Jużno — Sachalińsk, Rosja — Muzeum Okręgowe („Rysunki azjatyckie”)

1990 – Łomża — BWA (ilustracja książkowa)

1990 – Praga, Czechosłowacja — Ośrodek Kultury Polskiej w (rysunek, gwasz) katalog

1991 – Kraków — Fundacja Kultury Polskiej — wystawa z okazji szczytu KBWE („Psalmy” — malarstwo) katalog

1991 – Szawle, Litwa — Muzeum Fotografii (fotografia i „Archiwum”)

1992 – Łomża — Muzeum Okręgowe („Psalmy” — malarstwo, Archiwum”)

1992 – Ostrołęka — Galeria („Psalmy” — malarstwo) katalog

1992 – Suwałki — BWA („Archiwum fotografii”)

1993 – Suwałki — Galeria Pacamera, („Manhattan — Materia” — fotografia)

1993 – Łódź — Muzeum Sztuki — „CITY” — fotografia, malarstwo, rzeźba katalog

1993 – Włocławek — Państwowa Galeria Sztuki — „Psalmy” — malarstwo katalog

1993 – Płock, PGSP — „Psalmy. Apokalipsa w malarstwie Andrzeja Strumiłły”

1993 – Toruń PGS „Wozownia” — malarstwo

1993 – Bydgoszcz BWA — „Psalmy. Apokalipsa”

1994 – Ostrołęka — Muzeum Okręgowe („Rzeźba Tamilnadu” — fotografie autorskie, aranżacje)

1994 – Wilkanowo, Galeria „U Jadźki” — „Ballada o Andrzeju Strumille” — plastyka, poezja, gawęda, film

1994 – Piotrków Trybunalski — BWA — „Psalmy. Apokalipsa”

1994 – Suwałki — Muzeum Okręgowe — „Psalmy. Apokalipsa” katalog

1996 – Oświęcim — Galeria’96 — „Apokalipsa” — malarstwo katalog

1996 – Warszawa — Muzeum Azji i Pacyfiku — „Krąg siły Thang-ka z Nepalu” katalog

1996 – Supraśl — Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych — malarstwo

1996 – Świebodzin — Muzeum Regionalne — „Ilustracje książkowe Andrzeja Strumiłły”

1997 – Zamość — BWA — (ilustracje) katalog

1997 – Warszawa — Muzeum Azji i Pacyfiku — „Azja” — rysunki ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Galerii Azjatyckiej katalog

1997 – Sejny — Biała Synagoga — „Prace dawne na papierze 1947 — 1967” katalog

1997 – Sejny — Biała Synagoga — „Apokalipsa” — malarstwo katalog

1997 – Kaliningrad (Rosja) — „Psalmy. 18 obrazów” katalog

1997 – Warszawa — Uniwersytet Warszawski — „Andrzej Strumiłło – symbole lamajskie” ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie — wystawa z okazji międzynarodowej konferencji „Świat Kultury Tybetu” katalog

1997 – 98 — Białystok — Galeria Arsenał — „Andrzej Strumiłło” wystawa jubileuszowa katalog

1997 – Wigry — Dom Pracy Twórczej — „Apokalipsa” — z okazji spotkania twórców Litwy i Polski katalog

1998 – Warszawa — Centrum Sztuki Współczesnej — „A4, dziennik rysowany” katalog

1998 – Warszawa — Galeria Zachęta — „Andrzej Strumiłło malarstwo 1988 — 1998” katalog

1998 – Lublin — Galeria sztuki Sceny Plastycznej KUL — „Andrzej Strumiłło” katalog

1998 – Wilno — Galeria Arka — malarstwo i rysunek katalog

1998 – Suwałki — Galeria PaCamera — „50 fotografii” katalog

1998 – Jaworzno — Muzeum — „Apokalipsa”

1999 – Wilkanowo — Galeria „U Jadźki” — wystawa prac

1999 – Sopot — Państwowa Galeria Sztuki — Malarstwo Andrzeja Strumiłły”

1999 – Gdańsk — Pałac Opatów — „A4 dziennik rysowany” — wystawa rysunków

1999 – Zielona Góra — Muzeum Ziemi Lubuskiej — „Malarstwo 1988 -1998”

2000 – Kętrzyn — Galeria Sztuki Equus — „Rysunki i gwasze Andrzeja Strumiłły”

2000 – Antwerpia (Belgia) — Galeria Cepelia „Malarstwo”

2001 – Supraśl — „CITY” — fotografia, malarstwo, rzeźba

2001 – Charków, (Ukraina) — Galeria Miejska, „Dialog z innymi — rysunek i grafika” katalog

2002 – Suwałki — „Andrzeja Strumiłły oblicze artystyczne” — malarstwo, rysunek, rzeźba, ilustracja, wystawiennictwo, scenografia, plakaty, fotografia, zbiory katalog

2002 – Sejny — Biała Synagoga — „CITY — W.T.C. — DETAL” – wystawa malarstwa i fotografii katalog

2002 – Pokaz fotografii „Medytacje — Synagoga 1988” katalog

2002 – Białystok — Muzeum A. Karnego — „CITY — W.T.C. — detale” (malarstwo, fotografia)

2002 – Kijów — Muzeum Sztuki Zachodniej — „Andrzej Strumiłło grafika”

2003 – Białystok — Galeria Arsenał — CITY — W.T.C — detale” (malarstwo, fotografia)

2003 – Kalisz — Centrum Kultury i Sztuki — „Rysunek i gwasz. Retrospektywa prac na papierze z ostatnich 30 lat” katalog

2003-04 – Jabłonna — Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria — „Mandale. Góra Meru” — Malarstwo katalog

2004 – Białowieża — wystawa ilustracji książkowej katalog

2004 – Lublin — Wirydarz — Galeria Sztuki Lubelskiej Wyższej Szkoły – „Psalmy” — malarstwo Katalog

2004 – Chicago, The Society of Art, Galeria 1112b — grafika (prezentacja prac w ramach wystawy „Sentymentalny rekonesans — współczesna grafika polska w towarzystwie sztuki”

2005 – Łomża — Muzeum — Galeria Sztuki Współczesnej — „CITY” – fotografia, malarstwo, rzeźba katalog

2005 – Wigry — DomPracy Twórczej — „Indie w twórczości Andrzeja Strumiłły. Impresje. Inspiracje” katalog

2005 – Pranie — Galeria Jednego Obrazu — Muzeum K. I. Gałczyńskiego – „Andrzej Strumiłło: Kamień metafizyczny”

2005 – Wilno, Galeria Vladasa Vildžiunasa – „City. Góra Meru”

2005 – New Delhi (Indie) — Narodowa Galeria Sztuki Współczesnej — „Indie — Impresje i inspiracje” (malarstwo, rysunek, fotografia) katalog

2006 — Białowieża — Muzeum Parku Narodowego — (fotografia)

2007 – Białystok — Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego — „TORS — rysunek i rzeźba” katalog

2007 — Suwałki — Andrzej Strumiłło NIPPON — wystawa indywidualna — Japonia fotografia 1978 — Galeria PaCamera katalog

2008 — Piła — Muzeum St. Staszica — „Andrzej Strumillo — wschód — zachód. Fotografia”

2008 — Suwałki — Ekspozycja stała — malarstwo — Centrum Sztuki Współczesnej — Centrum Sztuki Współczesnej — Galeria Andrzeja Strumiłło

2008 — Maćkowa Ruda — Galeria Andrzeja Strumiłło — ekspozycja ciągła — pracownia.

2008 – Wilno — Instytut Kultury Polskiej — (ilustracje)

2009 – Wilno — Vilniaus Jeruzales Skulpturu Sodas Vlado Vildžiuno Galeria — „ Strumiłło — katalog” katalog

2009 – Mińsk — Galeria Akademii Sztuk Pięknych — „Grafika” katalog

2009 – Grodno — Galeria Miejska — „Grafika” katalog

2009 – Iława — Galeria NA WPROST — ANDRZEJ STRUMIŁŁO — (rysunek i rzeźba) katalog

2010 – Wigry — Duża Galeria — Dom Pracy Twórczej „Dzienniki rysowane A4” katalog

2010 – Druskienniki — Muzeum Miejskie „Malarstwo”

2010 – Łódź — Muzeum Miasta Łodzi — „Psalmy, Apokalipsa — obrazy nowe” listopad 2010 — TANSMAN VIII Międzynarodowy Festiwal I Konkurs Indywidualności Muzycznych — katalog

2010 – Pranie — Muzeum Gałczyńskiego — (rysunek)

2010 – Suwałki — Centrum sztuki Współczesnej — Galeria Andrzeja Strumiłło — „TORS — rysunki” katalog

2010 – Warszawa — ZPAF — fotografia

2010 – Poznań — Targi Książki — (ilustracje)


LATA 2010 — 2020 w opracowaniu

Bibliografia

PL